IPTables üzerinden IP adresine izin verme: ✔
(Terminal bölümüne aşağıdaki kuralı girin)

iptables -A INPUT -s <IP ADRESİ> -j ACCEPT
service iptables save
Dikkat: Eğer kaydetmezseniz, makineyi yeniden başlattığınızda ayarlar sıfırlanır.

IPTables üzerinden IP adresini engelleme: ✖
(Terminal bölümüne aşağıdaki kuralı girin)

iptables -A INPUT -s <IP ADRESİ> -j REJECT
service iptables save
Dikkat: Eğer kaydetmezseniz, makineyi yeniden başlattığınızda ayarlar sıfırlanır.

Belirli portları açtıktan sonra kontrol etmek ve iptables üzerindeki tüm kurallara bakmak için:

  • sudo iptables -nvL

Eğer port açmak istiyorsanız;