Iptables Port Açma ve Kapatma

IPTables üzerinden PORT açma: ✔(Terminal bölümüne aşağıdaki kuralı girin) Sadece PORT:→ iptables -A INPUT -p tcp –dport <PORT> -j ACCEPT→ iptables -A INPUT -p udp –dport <PORT> -j ACCEPT Belirli IP adresi üzerinden PORT:→ iptables -I INPUT ! -s <IP ADRESİ> -p tcp –dport <PORT> -j ACCEPT→ iptables -I INPUT ! -s <IP ADRESİ> -p … Okumaya devam et Iptables Port Açma ve Kapatma