IPTables üzerinden PORT açma: ✔
(Terminal bölümüne aşağıdaki kuralı girin)

Sadece PORT:
iptables -A INPUT -p tcp --dport <PORT> -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport <PORT> -j ACCEPT

Belirli IP adresi üzerinden PORT:
iptables -I INPUT ! -s <IP ADRESİ> -p tcp --dport <PORT> -j ACCEPT
iptables -I INPUT ! -s <IP ADRESİ> -p udp --dport <PORT> -j ACCEPT

Dikkat: Eğer kaydetmezseniz, yeniden başlattığınızda ayarlar sıfırlanır.
service iptables save

IPTables üzerinden PORT kapatma: ✖
(Terminal bölümüne aşağıdaki kuralı girin)

Sadece PORT:
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport <PORT> -j REJECT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport <PORT> -j REJECT

Belirli IP adresi üzerinden PORT:
iptables -I INPUT ! -s <IP ADRESİ> -p tcp --dport <PORT> -j DROP
iptables -I INPUT ! -s <IP ADRESİ> -p udp --dport <PORT> -j DROP

Dikkat: Eğer kaydetmezseniz, yeniden başlattığınızda ayarlar sıfırlanır.
service iptables save

Belirli portları açtıktan sonra kontrol etmek ve iptables üzerindeki tüm kurallara bakmak için:

  • sudo iptables -nvL

Eğer sadece IP adresine izin vermek veya engellemek istiyorsanız;