KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Aydınlatma Metni

TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
KEYUBU: Yurt Mahallesi 71535 Sokak Özbil Apartman A Blok K:5-D:9 ÇUKUROVA / ADANA,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
İfade eder.

Tamamını okumak için pdf dosyasını indirmelisiniz.
PDF dosyasını indir