X-Ray önleyebilmeniz için en iyi çözümler burada! “stonar96 ve Over_Brave” katkılarıyla.

Genel

Anti-Xray, paper.yml yapılandırma dosyasında her dünya için yapılandırılabilir. Anti-Xray için herhangi bir ayarı değiştirdikten sonra sunucunuzu yeniden başlatmanız gerektiğini unutmayın.

/reload komutu yürütmek.

Bunu asla yapmamalısınız, ayarları zaten yüklü olan dünyalara uygulamaz. Bu konu hakkında “Ana sunucu dosyaların optimizesi” konusunda açıklama yapmıştık.‌

Temel olarak Anti-Xray’in iki farklı modu vardır. engine-mode: 1belirtilen cevherleri dünya tipine bağlı olarak “sahte bir şekilde” taş, netherrack veya endstone blokları ile engine-mode: 2 modu ise müşteriye bir yığın paketi gönderildiğinde belirtilen sahte cevherleri rastgele yerleştirir veya değiştirir.

Sunucunuzda Xray kullanan bir oyuncu için, modlar arasındaki farkın nasıl görüldüğüdür.

engine-mode: 1 hesaplama açısından daha az yoğundur ancak engine-mode: 2 Xray’i önlemek için daha iyi çalışır. Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi engine-mode: 1 mükemmel değil çünkü sadece tamamen katı bloklarla kaplı cevherler gizlenebiliyor. Bu, örneğin mağaralarda havaya maruz kalan cevherlerin hala görünür olduğu anlamına gelir.‌

Önerilen ayarlar

world-settings:
 default:
  anti-xray :
   enabled: false
   engine-mode: 1
   # Maksimum blok yüksekliği, korumanın çalışması için gereken yüksekliği (y koordinatı) kontrol eder. 
   # Yalnızca 16'nın tam sayı katları olası değerlerdir. 
   # Başka bir değer belirtilirse, 16'nın en yakın katına yuvarlanır. 
   max-block-height : 64 
   # Güncelleme mesafesi, bir bloğun, gerçek blokları istemciye gönderen blok güncellemelerinin yarıçapıdır. 
   # Yalnızca 3 geçerli seçenek vardır: 0, 1 ve 2. 
   # 2'den büyük bir güncelleme yarıçapı varsayılan olarak 2'dir. 0'dan küçük bir güncelleme yarıçapı varsayılan olarak 0'dır. 
   # 0 olarak kullanmayın. Bu sadece bir test modudur. 
   update-radius: 2
   # Lava temas eden blokların karartılıp kapatılmayacağı. 
   # Taş benzeri olmayan cevher dokularıyla iyi çalışmaz. 
   lav-obscures : false 
   # Paper.antixray.bypass yetkisinin aktifleştirilmesini ayarlar. 
   # İzin eklentinize bağlı olarak bu, performans sorunlarına neden olabilir. 
   use-permission : false

Motor modu 1

   # engine-mode 1: Gizli bloklar, dünya tipine bağlı olarak stone, netherrack veya end_stone ile değiştirilir. 
   # "air" bu listede yok sayılır. 
   # Zindan sandıklarını saklama şansı yok ama gömülü hazineler gizlenecek.
   hidden-blocks:
   - chest
   - coal_ore
   - deepslate_coal_ore
   - copper_ore
   - deepslate_copper_ore
   - diamond_ore
   - deepslate_diamond_ore
   - emerald_ore
   - deepslate_emerald_ore
   - gold_ore
   - deepslate_gold_ore
   - iron_ore
   - deepslate_iron_ore
   - lapis_ore
   - deepslate_lapis_ore
   - redstone_ore
   - deepslate_redstone_ore
   # engine-mode 1: Yedek blok kullanılmaz. Bu listenin hiç bir anlamı yoktur.
   replacement-blocks:
   - oak_planks
   - stone
 # world_nether: Dünya ismi değişikse, değiştirilmelidir.
 world_nether:
  anti-xray:
   max-chunk-section-index: 7
   max-block-height: 128
   hidden-blocks:
   - ancient_debris
   - nether_gold_ore
   - nether_quartz_ore
 # world_the_end: Dünya ismi değişikse, değiştirilmelidir.
 world_the_end:
  anti-xray:
   enabled: false

Motor Modu 2

   # engine-mode 2: Gizli blokları rastgele yerleştirir. 
   # Sandık veya doğurucu gibi tile entityler bu listede yok sayılır. 
   # Aynı bloklar, bu listeye birden çok kez eklenebilir, eklenme sayısına göre blokların gizlenmesinde daha çok kullanılır.
   # Buraya "air" ekleyebilirsiniz, böylece çok sayıda delik oluşur. 
   # Bu mağara buluculara karşı iyi çalışır fakat tüm oyuncular için istemci FPS düşüşlerine neden olabilir.
   hidden-blocks:
   - air
   - copper_ore
   - deepslate_copper_ore
   - raw_copper_block
   - diamond_ore
   - deepslate_diamond_ore
   - gold_ore
   - deepslate_gold_ore
   - iron_ore
   - deepslate_iron_ore
   - raw_iron_block
   - lapis_ore
   - deepslate_lapis_ore
   - redstone_ore
   - deepslate_redstone_ore
   # engine-mode 2: "replacement-blocks" ve "hidden-blocks", "hidden-blocks" ile rastgele değiştirilir. 
   # Sandık veya doğurucu gibi tile entityler gizli bloklarda yoksayılacak. 
   # Tile entity, değiştirilen blokların arasına eklenebilir. 
   # Air, nereye eklendiğine bakılmaksızın değiştirilmeyecektir. 
   replacement-blocks:
   # Sandık tile entity olduğu için "engine-mode: 2"'de koyulamaz.
   # Fakat buraya sandık eklerseniz, "max-chunk-section-index" ayarını artırırsanız, gömülü hazine sandıklarını gizlecektir.
   - chest
   - amethyst_block
   - andesite
   - budding_amethyst
   - calcite
   - coal_ore
   - deepslate_coal_ore
   - deepslate
   - diorite
   - dirt
   - emerald_ore
   - deepslate_emerald_ore
   - granite
   - gravel
   - oak_planks
   - smooth_basalt
   - stone
   - tuff
 # world_nether: Dünya ismi değişikse, değiştirilmelidir.
 world_nether:
  anti-xray:
   max-chunk-section-index: 7
   max-block-height: 128
   hidden-blocks:
   - air
   - ancient_debris
   - bone_block
   - glowstone
   - magma_block
   - nether_bricks
   - nether_gold_ore
   - nether_quartz_ore
   - polished_blackstone_bricks
   replacement-blocks:
   - basalt
   - blackstone
   - gravel
   - netherrack
   - soul_sand
   - soul_soil
 # world_the_end: Dünya ismi değişikse, değiştirilmelidir.
 world_the_end:
  anti-xray:
   enabled: false

Ekstra eklenti önerisi

Uygun fiyata alınabilecek, güçlü hile önleyicilerdendir.‌

X-ray koruması oldukça güçlüdür ve ChestESP tarzı hileleride engelleyebilmektedir.

X-ray hilesi kullandığınızda gördüğünüz.
X-ray kaynak paketi kullandığınızda gördüğünüz.

Paper içindeki korumaya benzer şekilde çalışır.


Oyuncuların ışınlandığında PING artışı oluyor, ne yapmalıyım?

Paper X-Ray korumasında, bilinmeyen bir sorun bulunuyor. Bu da oyuncular ışınlanınca gecikme sorunlarına sebep oluyor. Sorun çözülene kadar geçici olarak Orebfuscator eklentisini kullanabilirsiniz.

Bu sorunun önüne geçebilen bir eklenti mevcut;

Bu eklenti ile chunkları ASYNC ve çok çekirdekli kullanımlı bir şekilde oluşturmasını sağlatabilir ve sunucuda 32 hatta daha fazla görüş mesafesini oyuncularınıza sunabilirsiniz.

Aynı zamanda içindeki yerleşik “Anti-XRAY” modülü Paper Anti-Xray’i ile senkron çalışarak eşsiz bir koruma sağlamaktadır.

32chunk